Lu, Bin, Yi-Yu Yan, Yong-Fu Qiu, Tian-Li Zhang, Shi Qi, Jian-Hua Tian, Wan-Yue Luo, Xiao Hu, and Jin Wang. “A Green and Scalable Synthesis of 1-Amino Anthraquinone”. Asian Journal of Applied Chemistry Research 3, no. 1 (March 20, 2019): 1-5. Accessed January 18, 2022. https://journalajacr.com/index.php/AJACR/article/view/30081.